FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार
1 2078 को लागि स्थानीय तह सर्टलिष्टमा परेका सुपरिवेक्षक उम्मेदवारहरुको लिष्ट ७७/७८ सूचना तथा समाचार
2 गाँउपालिकाबाट प्रदान गरिने छात्रवृति सहायताका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७७/७८ सूचना तथा समाचार
3 लागत साझेदारीमा भेडा संरक्षण कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्ववान सम्बन्धी सूचना ७७/७८ सूचना तथा समाचार
4 उन विकासका लागि भेडा प्रर्वदन कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्नवन सम्बन्धी सूचना ७७/७८ सूचना तथा समाचार
5 कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे ७६/७७ सूचना तथा समाचार
6 करार स्वयंसेवक शिक्षक (६-८) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ७६/७७ सूचना तथा समाचार
7 करार स्वयंसेवक शिक्षक आधारभूत तह ( १-५) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ७६/७७ सूचना तथा समाचार
8 करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह ( नेपाली र सामाजिक) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
9 करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह (गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
10 करार स्वयंसेवक शिक्षकहरु (मा वि) तह को दोस्रो चरणको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखीत परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ सूचना तथा समाचार

Pages