FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार
1 सामाजिक परिचालक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
2 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ७८।७९ सूचना तथा समाचार
3 वैठकमा उपस्थित हुने बारे । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
4 जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
5 जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
6 उपस्थिति हुने सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
7 कार्यान्वयन सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
8 मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन बारे शिक्षा समितिको निर्णय । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
9 कोभिड सम्बन्धि दैनिक विवरण ७६/७७ सूचना तथा समाचार
10 कोभिड-१९ सम्बन्धी दैनिक अद्यावधिक विवरण । (२०७८।०१।३१) ७७/७८ सूचना तथा समाचार

Pages