FAQs Complain Problems

Flash News

लिखित परीक्षाको नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । (लघु उद्यम विकास सहजकर्ता)

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सुचना ।

चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई बैठकमा आमन्त्रीत सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम (FRA) मुल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार

1

लिखित परीक्षाको नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । (लघु उद्यम विकास सहजकर्ता)

७९-८०

सूचना तथा समाचार

2

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सुचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

3

चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

4

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई बैठकमा आमन्त्रीत सम्बन्धमा ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

5

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम (FRA) मुल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

6

सेवा करारमा लघु उद्यम विकास सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

7

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय तथा पुरस्कारको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

8

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)-२०७८ को अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको सूचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

9

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम स्वयंसेवक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

७९-८०

सूचना तथा समाचार

10

१४ औँ गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (गाउँसभा सदस्यज्यूहरु सबै, पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका ।)

७९-८०

सूचना तथा समाचार

Pages