FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा सूचना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
2 मतदाता नामावलीबाट नाम हटारउने एवम् दाबी विरोध सम्बन्धमा । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
3 १२ ‍‌‍‍‍औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
4 गाउँपालिका अध्यक्ष कप समापन कार्यक्रम। ७८।७९ सूचना तथा समाचार
5 पशु सेवा शाखाबाट संञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
6 प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धी सूचना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
7 प्रथम पुथा उत्तरगंगा गाउपालिका अध्यक्ष कप । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
8 १२औ गाउँ सभा ७८।७९ सूचना तथा समाचार
9 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार
10 छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न सम्बन्धमा सूनना । ७८।७९ सूचना तथा समाचार

Pages