FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार
1 जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
2 जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
3 उपस्थिति हुने सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
4 कार्यान्वयन सम्बन्धमा । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
5 मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन बारे शिक्षा समितिको निर्णय । ७७/७८ सूचना तथा समाचार
6 कोभिड सम्बन्धि दैनिक विवरण ७६/७७ सूचना तथा समाचार
7 कोभिड-१९ सम्बन्धी दैनिक अद्यावधिक विवरण । (२०७८।०१।३१) ७७/७८ सूचना तथा समाचार
8 परिक्षा स्थगित गर्ने बारे ७७/७८ सूचना तथा समाचार
9 2078 को लागि स्थानीय तह सर्टलिष्टमा परेका सुपरिवेक्षक उम्मेदवारहरुको लिष्ट ७७/७८ सूचना तथा समाचार
10 गाँउपालिकाबाट प्रदान गरिने छात्रवृति सहायताका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७७/७८ सूचना तथा समाचार

Pages