FAQs Complain Problems

Flash News

व्यक्तिगत स्थायी नम्बर (PAN) को अनलाइन फाराम भर्न सहजीकरण गरिने सम्बन्धी सूचना ।

लोकसेवा आयोगको अनलाईन फर्म भर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवाको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, रुकुम पूर्वले निर्धारण गरे बमोजिम लागु हुने सम्बन्धी जनहितमा जारी सन्देश ।

तालिम तथा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै)

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

पूर्व कर्मचारी

फोटो नाम, थर पद फोन नं ईमेल

वशिष्ट नारायण यादव

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८४४०३९०२५

खुवीराज शाही

इन्जिनियर ९८४९३०२१८१ mekhubishahi@gmail.com

अनिता भुसाल

रोजगार संयोजक

चिताराम खड्का

अ .सव . ईन्जिनियर ९८४८२७५१७२

तिलक बहादुर राउत

कार्यकारी अधिकृत 9857824318 tilakrawat1234@gmail.com

देव नारायण साह

सह-संयोजक (शिक्षा शाखा) ९८६२३७६३४२ deonarayanshah290@gmail.com

अर्जुन कुमार विष्ट

खा.पा.स.टे. ९८४४८०४८७८

सन्तोष ओली

ना.प्रा.स. ९८४४८२७१३६ olisantosh22@gmail.com

सुविता घर्ती पुन

फिल्ड साहायक ९८६४७४७६४४

नीरा पुन

एम .आइ. एस अपरेटर ९८६४३६४१९६

दक्षिणा मल्ल

फिल्ड साहायक ९८६६२१५२०८

यज्ञ बहादुर रावल

ना.प.से.प्रा ९८६८६३३५९७

सशिधर बुढा

उधम विकास सहजकर्ता ९८६८६९२३१३ sasibudha030@gmail.com

मरिचमान घर्ति मगर

सूचना प्रविधि अधिकृत 9845641777 haan_baeros@yahoo.com

नरेन्द्र अधिकारी

सवारी चालक ९८६५१२८८६० narendraadhikari82@gmail.com

सृष्टि घर्ती मगर

कार्यालय सहयोगी ९७४८१५५६८०

नीरा बुढा मगर

कार्यालय सहयोगी ९८६३०४०६४४