FAQs Complain Problems

Flash News

आगामी आ.व. २०८१।८२ का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताप पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

साना सिँचाई कार्याक्रमको लागी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

प्रस्तावना सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आउने बारेमा सूचना ।

विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बारेमा सूचना ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा समय तालिका सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम, थर पद ठेगाना फोन नं

ईमेल

पुनीराज घर्ती

गा.पा.अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा गा पा-५, रुकुम पूर्व

९८५७८२४२८१

punirajmagar@gmail.com

भुपेन्द्रा बुढा

गा.पा.उपाध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा गा.पा.१२, रुकुम पूर्व

९८५१३४२१५५

टिकासाई घर्ती मगर

वडा अध्यक्ष / प्रवक्ता

पुथा उत्तरगङ्गा गा पा-५

९८५७८२४२५१

gmtika3805@gmail.com

बिरमान कामी

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगङ्गा गा.पा-१

९८६४७९४१७७

जस बहादुर श्रीपाली

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा गा.पा. २, रुकुम पूर्व

९८४०१४०११०

बम बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ३

९८६४९६८३२२

सुर बहादुर वि.क.

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ४

९७४६५२६९२३

संखे सेन

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ६

९८४२७९९०६३

चित्र बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ७

९७४४२४४१०३

पुर्ण मल्ल (शाही)

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ८

९८४८९२५८८६

हर्क प्रसाद रोका

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ९

९८४६३१०४७६

भरत बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १०

९८६००६७४०३

कुमार सिं

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ११

दिलमान पुन

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १२

९८४७७०६२७७

शिविसन सीर्पाली

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १३

९८५७८३२३२४

sirpalishibisan@gmail.com

द्रवेश बुढा मगर

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १४

९८५७८२००१९

मल्ति पुन

कार्यपालिका सदस्य

पुथा उत्तरगङ्गा गा.पा.-१

ग्वारी बुढा

कार्यपालिका सदस्य

पुथा उत्तरगङ्गा गा पा-५

गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा साविकका रन्मामैकोट, हुकाम, तकसेरा, जाङ, कोल र राङ्सी गरी ६ वटा गा.वि.स.हरु समावेश भएका छन्। ५६०.३४ वर्ग कि.मि.क्षेत्रफल रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १८,९५४ रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्ला, पश्चिममा सिस्ने गाउँपालिकाको सिस्ने हिमाल, उत्तरमा डोल्पा जिल्ला तथा दक्षिणमा भूमे गाउँपालिका रहेका छन्। १४ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं. १० तकसेरामा रहेको छ।