FAQs Complain Problems

Flash News

व्यक्तिगत स्थायी नम्बर (PAN) को अनलाइन फाराम भर्न सहजीकरण गरिने सम्बन्धी सूचना ।

लोकसेवा आयोगको अनलाईन फर्म भर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवाको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, रुकुम पूर्वले निर्धारण गरे बमोजिम लागु हुने सम्बन्धी जनहितमा जारी सन्देश ।

तालिम तथा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै)

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम, थर पद ठेगाना फोन नं

ईमेल

पुनीराज घर्ती

गा.पा.अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा गा पा-५, रुकुम पूर्व

९८५७८२४२८१

punirajmagar@gmail.com

भुपेन्द्रा बुढा

गा.पा.उपाध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा गा.पा.१२, रुकुम पूर्व

९८५१३४२१५५

विरमान कामी

वडा अध्यक्ष

मैकोट

९८६४७९४१७७

जस बहादुर श्रीपाली

वडा अध्यक्ष

पेल्मा

९८४०१४०११०

बम बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ३

९८६४९६८३२२

सुर बहादुर वि.क.

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ४

९७४६५२६९२३

टिकासाई घर्ती मगर

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ५

९८५७८२४२५१

gmtika3805@gmail.com

संखे सेन

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ६

९८४२७९९०६३

चित्र बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ७

९७४४२४४१०३

पुर्ण मल्ल (शाही)

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ८

९८४८९२५८८६

हर्क प्रसाद रोका

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ९

९८४६३१०४७६

भरत बुढा

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १०

९८६००६७४०३

लयन बुढा

का.वा.वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा ११

९८६८९५६१३३

दिलमान पुन

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १२

९८४७७०६२७७

शिविसन सीर्पाली

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १३

९८५७८३२३२४

sirpalishibisan@gmail.com

द्रवेश बुढा मगर

वडा अध्यक्ष

पुथा उत्तरगंगा १४

९८५७८२००१९