FAQs Complain Problems

पुथा उत्तरगंगा गाँउपालिकाको वेइसाईट तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

ठीकै छ
31% (16 votes)
ठीकै छ
10% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
59% (30 votes)
Total votes: 51