FAQs Complain Problems

पुथा उत्तरगंगा गाँउपालिकाको वेइसाईट तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

ठीकै छ
27% (8 votes)
ठीकै छ
10% (3 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
63% (19 votes)
Total votes: 30