FAQs Complain Problems

पुथा उत्तरगंगा गाँउपालिकाको वेइसाईट तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

ठीकै छ
29% (5 votes)
ठीकै छ
12% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
59% (10 votes)
Total votes: 17