FAQs Complain Problems

पुथा उत्तरगंगा गाँउपालिकाको वेइसाईट तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

ठीकै छ
45% (5 votes)
ठीकै छ
9% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्छ
45% (5 votes)
Total votes: 11