FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९।०३।२७ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका 03-27.pdf

मिति २०७९।०३।०६ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका 03-06.pdf

मिति २०७९।०३।०४ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:19 PDF icon कार्यपालिका 03-04.pdf

मिति २०७९।०२।२५ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:18 PDF icon कार्यपालिका 02-25.pdf

मिति २०७९।०२।१५ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका 02-15.pdf

मिति २०७९।०२।११ गतेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७९-८० 09/16/2022 - 14:16 PDF icon कार्यपालिका 02-11.pdf

२०७८।०२।२२देखी २०७८।०२।२४ गते बसेको कार्यपालिका निर्णय ।

७७/७८ 06/10/2021 - 13:24 PDF icon karyepalika.pdf