FAQs Complain Problems

Flash News

व्यक्तिगत स्थायी नम्बर (PAN) को अनलाइन फाराम भर्न सहजीकरण गरिने सम्बन्धी सूचना ।

लोकसेवा आयोगको अनलाईन फर्म भर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवाको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, रुकुम पूर्वले निर्धारण गरे बमोजिम लागु हुने सम्बन्धी जनहितमा जारी सन्देश ।

तालिम तथा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै)

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९।०८० को रातो किताब ।

७९-८०

09/16/2022 - 12:30

PDF icon Red Book 2079080.pdf

आ.व.२०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम (योजना सहित) ।

७९-८०

09/16/2022 - 12:30

PDF icon Budget 2079080.pdf

आ.व.२०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८०

09/16/2022 - 12:26

PDF icon NIti final.pdf

आ.व.२०७९।०८० को बजेट वक्तव्य ।

७९-८०

09/16/2022 - 12:24

PDF icon Budget final.pdf

बजेट

७८।७९

11/03/2021 - 08:28

PDF icon संघीय सरकारबाट हस्ताण्तरित कार्यक्रम-merged.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८

06/14/2021 - 14:01

PDF icon बजेट खर्चको विवरण (1).pdf