FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय वन ऐनका लागि नमूना वन विधेयक मस्यौदाका आधारहरु ७८।७९ 01/05/2022 - 00:18 PDF icon गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1).pdf
गाउँपालिकाको भूमि विधेयक, २०७८ ७८।७९ 01/05/2022 - 00:12 PDF icon गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८_नमूना_NARMIN (1).pdf
गाउँ/नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन , २०७८ ७८।७९ 01/05/2022 - 00:02 PDF icon पालिकाको कृषि ऐन २०७८_नमूना कानून_NARMIN (1).pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७८।७९ 01/04/2022 - 23:46 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1).pdf
युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 07/23/2021 - 11:46 PDF icon युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/23/2021 - 11:43 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
सार्वजानिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 07/23/2021 - 11:32 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७८.pdf
सार्वजानिक परीक्षण कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 07/23/2021 - 11:30 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 04/15/2021 - 16:53 PDF icon CPP_PuthaUttarganga RM_Rukum East (2).pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 12:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages