FAQs Complain Problems

Flash News

लिखित परीक्षाको नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । (लघु उद्यम विकास सहजकर्ता)

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सुचना ।

चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई बैठकमा आमन्त्रीत सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम (FRA) मुल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७८ ७९-८० 01/13/2023 - 13:33 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८।७९ 01/11/2023 - 14:21 PDF icon युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८ ७८।७९ 01/11/2023 - 14:20 PDF icon गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८.pdf
पुथा उत्तरगंगाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि,२०७८ ७८।७९ 01/11/2023 - 14:18 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि,२०७८.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 12:01 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७८.pdf
सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 12:01 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 12:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 11:59 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 11:59 PDF icon युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 11:57 PDF icon गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८.pdf

Pages