FAQs Complain Problems

Flash News

व्यक्तिगत स्थायी नम्बर (PAN) को अनलाइन फाराम भर्न सहजीकरण गरिने सम्बन्धी सूचना ।

लोकसेवा आयोगको अनलाईन फर्म भर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवाको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, रुकुम पूर्वले निर्धारण गरे बमोजिम लागु हुने सम्बन्धी जनहितमा जारी सन्देश ।

तालिम तथा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै)

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८ ७९-८० 09/22/2022 - 11:57 PDF icon गाउँविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, २०७८.pdf
गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली,२०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 10:52 PDF icon गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली,२०७८.pdf
गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 10:52 PDF icon गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७८.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 10:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
कार्यपालिकाका विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७९-८० 09/20/2022 - 10:46 PDF icon कार्यपालिकाका विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि,२०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 10:45 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि,२०७८.pdf
युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/16/2022 - 15:02 PDF icon युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 12:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/07/2018 - 09:53 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages