FAQs Complain Problems

Flash News

लिखित परीक्षाको नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । (लघु उद्यम विकास सहजकर्ता)

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सुचना ।

चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई बैठकमा आमन्त्रीत सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम (FRA) मुल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना तथा समाचार

करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह ( नेपाली र सामाजिक) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह (गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

करार स्वयंसेवक शिक्षकहरु (मा वि) तह को दोस्रो चरणको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखीत परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages