FAQs Complain Problems

Flash News

सेवा करारमा विभिन्न रिक्त पदहरू माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बालमैत्री शिक्षण सिकाई सम्बन्धि तालिममा सहभागी सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै)

व्यवसाय नवीकरण सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/ वडा सचिव वा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय/वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु५००।
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र,
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित्र प्रतिलिपि,
३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि,
५) आफ्नै घर टहरा भए चालु आ व सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद ।

प्रक्रिया: 

१) निवेदनसहितको तोकिएको कागजात पेश गर्ने
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिवले सम्बन्धित फाँटमा तोक आदेश गर्ने,
३) निवेदन दर्ता गर्ने,
४) निवेदकले तोकेको शुल्क बुझाउने,
५) दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा साविकका रन्मामैकोट, हुकाम, तकसेरा, जाङ, कोल र राङ्सी गरी ६ वटा गा.वि.स.हरु समावेश भएका छन्। ५६०.३४ वर्ग कि.मि.क्षेत्रफल रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १८,९५४ रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्ला, पश्चिममा सिस्ने गाउँपालिकाको सिस्ने हिमाल, उत्तरमा डोल्पा जिल्ला तथा दक्षिणमा भूमे गाउँपालिका रहेका छन्। १४ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं. १० तकसेरामा रहेको छ।