FAQs Complain Problems

Flash News

व्यक्तिगत स्थायी नम्बर (PAN) को अनलाइन फाराम भर्न सहजीकरण गरिने सम्बन्धी सूचना ।

लोकसेवा आयोगको अनलाईन फर्म भर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवाको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, रुकुम पूर्वले निर्धारण गरे बमोजिम लागु हुने सम्बन्धी जनहितमा जारी सन्देश ।

तालिम तथा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै)

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७७/७८

करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह ( नेपाली र सामाजिक) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

करार स्वयंसेवक शिक्षक मा वि तह (गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) विषयको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

करार स्वयंसेवक शिक्षकहरु (मा वि) तह को दोस्रो चरणको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखीत परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages