FAQs Complain Problems

2078 को लागि स्थानीय तह सर्टलिष्टमा परेका सुपरिवेक्षक उम्मेदवारहरुको लिष्ट

सर्टलिष्टमा परेका उम्मेवादरले मिति २०७८ /०१/०२ गते देखि २०७८ /०१/१० गतेभित्र जिल्ला जनगणना कार्यालय रुकुम पूर्वमा आवेदन गर्दा पेश गरेका नागरिकता र लब्धाङ्कपत्रको सक्कल प्रति सहित सम्पर्क राख्न्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: